Fizika

I bob: to‘g‘ri chiziqli harakat

 • 1. Fizikaga kirish
 • 2. Vektor va skalyar kattaliklar. Kirish
 • 3. Sanoq sistemalari haqida tushuncha
 • 4. Oʻrtacha tezlikni va koʻchishning oʻrtacha tezligini hisoblash
 • 5. Harakatlanish vaqtini topish
 • 6. Oʻrtacha tezlik va harakatlanish vaqti orqali koʻchishni topish
 • 7. Oniy tezlikning skalyar va vektor koʻrinishi
 • 8. Koordinataning vaqtga bogʻliqlik grafigi
 • 9. Tezlanish
 • 10. “Boeing 767”ning yerdan koʻtarilishi
 • 11. “Boeing 767” samolyotining tezlik olish, yaʼni tezlanish masofasi
 • 12. Tezlik/vaqt grafigi ostida chegaralangan shaklning yuzasi masofani bildirishining sababi
 • 13. Tezlanishning vaqtga bogʻliqlik grafigi
 • 14. Oʻzgarmas tezlanishli harakatda oʻrtacha tezlik
 • 15. Yerdan koʻtarilayotgan samolyotning tezlanishi
 • 16. Koʻchishni vaqt, tezlanish va boshlangʻich tezlik funksiyasi deb olish
 • 17. Otilgan jismning koʻchishi, tezlanishi va tezligi
 • 18. Harakatlanish vaqti orqali balandlikni topish
 • 19. Vertikal yuqoriga otilgan jismning maksimal koʻtarilish balandligini topish
 • 20. Balandlikdan tashlangan jismning yerga urilish tezligi
 • 21. g ni gravitatsion maydonning jismlarga taʼsir qiymati sifatida tushunish
 • 22. Kinematik formulalarni tanlash
 • 23. Vertikal yuqoriga otilgan jism harakati (1-qism)
 • 24. Vertikal yuqoriga otilgan jism harakati (2-qism)
 • 25. Vertikal yuqoriga otilgan jism harakati (3-qism)
 • 26. Vertikal yuqoriga otilgan jism harakati (4-qism)
 • 27. Vertikal yuqoriga otilgan jism harakati (5-qism)

II bob: egri chiziqli harakat

 • 28. Gorizontal otilgan jism harakati
 • 29. Vektorlarni ikki oʻlchamdagi tashkil etuvchilar orqali tasvirlash
 • 30. Gorizontga burchak ostida otilgan jism
 • 31. Burchak ostida otilgan jism: otilish va tushish nuqtalari turli balandliklarda
 • 32. Gorizontga burchak ostida otilgan jismning umumiy koʻchishi
 • 33. Otilgan jismning oxirgi umumiy tezligi
 • 34. Jismni qiya tekislik ustida burchak ostida otish
 • 35. Vektor kattaliklarni birlik vektorlar orqali yozish va ifodalash
 • 36. Birlik vektorlar
 • 37. Birlik vektorlar (2-qism)
 • 38. Burchak ostida otilgan jism fizik kattaliklarni birlik vektorlarda izohlash
 • 39. Burchak ostida otilgan jismning optimal otilish burchagi (1-qism)
 • 40. Burchak ostida otilgan jismning optimal otilish burchagi (2-qism)
 • 41. Burchak ostida otilgan jismning optimal otilish burchagi (3-qism)
 • 42. Burchak ostida otilgan jismning optimal otilish burchagi (4-qism)

III bob: kuchlar va Nyuton qonunlari

 • 43. Kirish: Nyutonning birinchi qonuni
 • 44. Nyutonning birinchi qonuni haqida qoʻshimcha maʼlumotlar
 • 45. Nyutonning birinchi qonunining qoʻllanilishi
 • 46. Nyutonning ikkinchi qonuni
 • 47. Nyutonning ikkinchi qonuni haqida qoʻshimcha maʼlumotlar
 • 48. Nyutonning uchinchi qonuni
 • 49. Nyutonning uchinchi qonuni haqida qoʻshimcha maʼlumotlar
 • 50. Normal va oʻzaro taʼsir kuchi
 • 51. Liftda normal kuch
 • 52. Normal kuch haqida qoʻshimcha maʼlumotlar (vertikal)
 • 53. Normal kuch haqida qoʻshimcha maʼlumotlar (gorizontal)
 • 54. Muvozanatlashgan va muvozanatlashmagan kuchlar
 • 55. Muvozanatlashmagan kuchlar va harakat
 • 56. Lubrikon VI sayyorasidagi sekinlashgan jism
 • 57. Lubrikon VI sayyorasidagi normal kuchlar
 • 58. Qiya tekislikda kuchning komponentlari
 • 59. Qiya tekislik boʻylab tezlayotgan muz
 • 60. Yukni qoʻzgʻalmas holatda saqlab turgan ishqalanish kuchi
 • 61. Tezlikni oʻrgarmas holatda saqlab turgan ishqalanish kuchi
 • 62. Tinchlikdagi ishqalanish va sirpanish ishqalanish kuchlari haqida tushuncha
 • 63. Tinchlikdagi ishqalanish va sirpanish ishqalanish kuchiga misol
 • 64. Taranglik kuchi (1-qism)
 • 65. Taranglik kuchiga doir masala (1-qism)
 • 66. Taranglik kuchiga doir masala (2-qism)
 • 67. Taranglik kuchi (2-qism)
 • 68. Taranglik kuchi (3-qism)
 • 69. Tezlashayotgan sistemadagi taranglik va vertikal devorga tiralgan jism
 • 70. Oʻzaro bogʻlangan jismlar sistemasi (qiyinroq usul)
 • 71. Oʻzaro bogʻlangan jismlar sistemasi (osonroq usul)
 • 72. Koʻchmas blokdagi oʻzaro bogʻlangan ikki jism
 • 73. Uchta quti (jism) masalasi
 • 74. Qiya tekislikdagi oʻzaro bogʻlangan jismlar

IV bob: markazga intilma kuch va gravitatsiya

 • 75. Poyga mashinalarining yoʻlning egri qismidan oʻzgarmas tezlikda oʻtishi
 • 76. Markazga intilma kuch va markazga intilma tezlanish
 • 77. Markazga intilma tezlanish formulasini keltirib chiqarish
 • 78. Poyga mashinalarining yoʻlning egri qismidan optimal burilishi
 • 79. Markazga intilma tezlanishning burchak tezlikka bogʻlanishi
 • 80. Mashinaning vertikal aylanma sirtmoq yoʻlda harakatlanish videoroligi
 • 81. Vertikal sirtmoqning eng yuqori nuqtasida talab qilinadigan minimal tezlikni topish
 • 82. Vertikal sirtmoqda harakatlanishdagi oʻrtacha tezlikni topish
 • 83. Gorizontal va vertikal tekisliklardagi aylanma harakatda markazga intilma kuchni topish
 • 84. Ipga bogʻlangan jismning vertikal tekislikdagi aylanma harakatida taranglik kuchini topish
 • 85. Vertikal sirtmoq ichidagi aylanma harakatda normal kuchni topish
 • 86. Ipga osilgan jismning gorizontal tekislikdagi aylanma harakati
 • 87. Gravitatsiya – butun olam tortishish qonuni
 • 88. Massa va ogʻirlikning farqi
 • 89. Orbitadagi fazogirlar gravitatsiyadan xolimi?
 • 90. Erkin tashlab yuborilgan blok va patdan qaysi biri avvalroq tushadi?
 • 91. XKS'ning tezlanishini topish
 • 92. XKS'ning tezligini topish
 • 93. Yer sirtidagi jismning ogʻirligi
 • 94. Massasi va radiusi Yernikidan 2 marta kichik boʻlgan sayyoraning tortish kuchini hisoblash

V bob: ish va energiya

 • 95. Fizikada ish va energiya tushunchasi
 • 96. Ish va energiya (2-qism)
 • 97. Energiyaning saqlanish qonuni
 • 98. Bajarilgan ish va energiyaning bogʻliqligi
 • 99. Ish – berilgan yoki olingan energiya
 • 100. Ishga oid misollar yechimi
 • 101. Kuch-masofa grafigi ostidagi yuza bajarilgan ishga teng
 • 102. Ishqalanish kuchi hisobiga hosil boʻladigan issiqlik energiyasi
 • 103. Ishqalanish mavjud boʻlgan ish-energiya misollari
 • 104. Konservativ kuchlar
 • 105. Quvvat
 • 106. Prujinada hosil boʻlgan elastiklik kuchi
 • 107. Prujinani siqishda bajarilgan ish va uning potensial energiyasi
 • 108. Prujinaning potensial energiyasiga oid misol
 • 109. Energiya diagrammalari yordamida energiyaning saqlanishini oʻrganish
 • 110. Vertikal prujina va unga osilgan yuk tizimida energiyaning saqlanishi
 • 111. Mexanikada kuchdan yutish
 • 112. Mexanikada kuchdan yutish. Kuch momenti
 • 113. Koʻchar blok va qiya tekislik yordamida kuchdan yutish

VI bob: to‘qnashuvlar va impuls

 • 114. Impuls va uning saqlanishi
 • 115. Kuch impulsi. Impulsning oʻzgarishi
 • 116. 2 jism toʻqnashuvida impulsning saqlanish qonuni
 • 117. Impulsning saqlanish qonuni: eng sodda reaktiv harakat
 • 118. Impulsning saqlanish qonuni: tekislikda impulsni proyeksiyalarga ajratish
 • 119. Impulsning saqlanish qonuni: tekislikda jismlarning toʻqnashuvi
 • 120. Kuch-vaqt grafigi ostidagi yuza jism impulsining oʻzgarishiga teng
 • 121. Elastik va noelastik toʻqnashuvlar
 • 122. Ikki jismning markaziy elastik toʻqnashuviga oid misol (murakkab usul)
 • 123. Markaziy elastik toʻqnashuv uchun qisqaroq formulani keltirib chiqarish
 • 124. Ikki jismning markaziy elastik toʻqnashuviga oid misol (oson usul)
 • 125. Jismning massa markazi (ogʻirlik markazi)
 • 126. Jismlarning massa markazini topish formulasi

Bog‘lanish

+998971309050 team@bilimonlayn.uz Toshkent sh., Shayxontohur
tumani, Zulfiyaxonim 33