Biologiya

I bob: biologiyaga kirish

 • 1. Biologiyaga kirish
 • 2. Ilmiy uslub

II bob: kimyo va hayot

 • 3. Element va atom
 • 4. Atom
 • 5. Orbitallar
 • 6. Orbitallar va elektron konfiguratsiya
 • 7. Valent elektronlar va bogʻlanish
 • 8. Davriy jadval guruhlari
 • 9. Ion, kovalent va metal bogʻlanish
 • 10. Elektromanfiylik
 • 11. Elektromanfiylik va bogʻlanish
 • 12. Molekulalararo kuchlar
 • 13. Kimyoviy reaksiyalar

III bob: suv, kislotalar va asoslar

 • 14. Suvdagi vodorod bogʻlanish
 • 15. Suv — erituvchi sifatida
 • 16. Kapillyar harakat va meniskning yuzaga kelishi
 • 17. Sirt taranglik
 • 18. Nega terlash orqali tana soviydi?
 • 19. Bugʻlanish orqali tananing sovishi
 • 20. Suv va etil spirtining bugʻlanish harorati
 • 21. Suvning solishtirma issiqlik sigʻimi
 • 22. Suv suyuq holatda muzdan zichroq
 • 23. Suvning ionlanishi
 • 24. Kislota va asosga Arrenius taʼrifi
 • 25. Kislota va asosga Brensted-Louri taʼrifi
 • 26. pH taʼrifi
 • 27. Bufer tizimi

IV bob: uglerodning xususiyatlari

 • 28. Uglerod — hayotning qurilish birligi
 • 29. Kremniyga asoslangan hayot
 • 30. Organik molekulalar tuzilishini aks ettirish
 • 31. Uglevodorodlar
 • 32. Izomerlar
 • 33. Funksional guruhlar
 • 34. Glyukozaning molekulyar tuzilishi
 • 35. Degidratatsiyalanish yoki kondensatsiyalanish reaksiyasi
 • 36. Gidroliz
 • 37. Fruktozaning molekulyar tuzilishi
 • 38. Triglitserid (yogʻ)larning molekulyar tuzilishi
 • 39. Toʻyingan, toʻyinmagan va trans yogʻlar
 • 40. Lipidlar
 • 41. DNK
 • 42. DNK replikatsiyasi, RNK transkripsiyasi va translyatsiya
 • 43. DNKning molekulyar tuzilishi
 • 44. DNK zanjirlarining antiparallel tuzilishi
 • 45. RNKning molekulyar tuzilishi
 • 46. Aminokislotalar
 • 47. Peptid bogʻ shakllanishi
 • 48. Oqsil tuzilishi
 • 49. Oqsilning uchlamchi tuzilishi

Bog‘lanish

+998971309050 team@bilimonlayn.uz Toshkent sh., Shayxontohur
tumani, Zulfiyaxonim 33